slider1slider2slider3

החזרת מוצרים - תיקון חוק הגנת הצרכן

פעמים רבות אנו רוכשים מוצרים, אך מסיבה כלשהי לא מעוניינים בהם לאחר הרכישה – או שהם לא מוצאים חן בעינינו או שאנו מוצאים בהם פגם כלשהו ומעוניינים להחזיר את המוצר. חוק הגנת הצרכן קובע מדיניות בנוגע לנושא החזרת מוצרים, חובות בתי העסק וזכויות הצרכן. מלבד החזרת מוצרים, עוסק חוק הגנת הצרכן בנושאים שונים, כגון: חובת גילוי פרטים חשובים לצרכן, הטעיית צרכן, מכירות באשראי, עסקאות מכירה באינטרנט או בטלפון, הצגת מחירים על גבי המוצרים ועוד.

 

 

חוק הגנת הצרכן – חובת פרסום מדיניות החזרת מוצרים

חוק הגנת הצרכן בא לקבוע מדיניות ברורה בנושא החזרת מוצרים וזכויות הצרכן. לפי החוק, כל בעל העסק חייב לפרסם באופן בולט לעיני הלקוחות, מהי מדיניות החזרת מוצרים בבית העסק. מדיניות החזרת מוצרים תהיה שונה במקרים בהם מוצר נרכש בחנות (14 יום) לבין מוצרים אשר נרכשו מרחוק (דרך האינטרנט או טלפונית).  

במידה והלקוח מבקש להחזיר מוצר בשל היותו פגום, לא חלה מדיונות החזרת מוצרים והלקוח יכול להחזיר את המוצר ללא תנאי.

על בעל העסק לפרסם באופן בולט גם את מדיניות העסק לגבי ביטול הזמנות. דבר נוסף שעל בעל העסק לציין הוא אופן החזרת התשלום – האם זיכוי או מזומן. במידה ואין הודעה כזו והמוצר שמוחזר אינו נפגם בשום צורה שהיא, יחויב בעל העסק להחזיר ללקוח את כספו. בעל העסק צריך לפרסם באופן בולט איך הוא מזכה את הלקוח – החלפת המוצר באותו המחיר, החזרת כסף מזומן או זיכוי. במקרה ובעל העסק מסרב להחזיר את הכסף ללקוח ולא פורסמה מדיניות זו באופן בולט, יכול הלקוח להגיש תביעה נגדו. במקרים כאלה יש להסתייע בייעוץ משפטי מטעם עורך דין מומחה בדיני צרכנות.

החזרת מוצרים – משמעות תיקון החוק

בעבר יכול היה הצרכן לקבל את כספו בחזרה במקרה של החזרת מוצרים או ביטול עסקאות, רק אם הן התבצעו מרחוק ולפי תנאים מסוימים. תיקון החוק להגנת הצרכן בנושא החזרת מוצרים מאפשר למעשה ללקוח לקבל החזר כספי או לבטל את החיוב גם בחנויות, עבור מוצרים שסכום רכישתם עולה על 50 שקלים. מדובר על מגוון מוצרים שאינם מתכלים. במידה ומדובר ברשת בעלת סניפים רבים, יכול הצרכן להחזיר את המוצר בכל אחד מסניפי הרשת, ללא תלות בסניף ממנו רכש את המוצר.    

החזרת מוצרים – הרעת מצב מוצר

פעמים רבות אנו קונים מוצר שסגור באריזה סגורה, ולאחר פתיחתו מחליטים כי אנו לא מעוניינים בו. החוק אינו מחייב את בעל העסק לקבל חזרה את המוצר ולזכות את הלקוח במידה ומצבו של המוצר הורע. יחד עם זאת, במידה ובעל העסק לא מוכן לקבל חזרה את המוצר כי אריזתו נפתחה, עליו להוכיח כי מצב המוצר אכן הורע בעקבות פתיחת האריזה.

סכומים שימושים

נתון ש"ח
יום הבראה מגזר ציבורי 420
יום הבראה מגזר פרטי 371
שכר מינימום לשעה 23.12
שכר מינימום לחודש 4,300
תקרת החזר נסיעות ליום 25.20
שכר מינימום יומי - 5 ימי 198.46
שכר מינימום יומי - 6 ימי 172

צור קשר

שם*:
טלפון*:
אימייל*:
הודעה: